قالب مدیریت Ace Admin با قابلیت راست چین شدن

قالب Ace Admin قالب بخش مدیریت ارائه شده توسط شرکت wrapbootstrap میباشد. این قالب مبتنی بر bootstrap و jquery میباشد و امکاناتی از قبیل ChartJs و DataTables را نیز در خود دارد.

قالب مدیریت Ace Admin با قابلیت راست چین شدن

این قالب را میتوان به راحتی راست چین نمود. برای راست چین کردن قالب میتوانید به Documentation قالب مراجعه کنید.

فایل های ضمیمه