بازی Minesweeper(مین روب) با استفاده از WPF

بازی مین روب که قابلیت ذخیره سازی دارد.و با WPF پیاده شده است.پروژه ترم 2 برنامه نویسی پیشرفته خودم بود ، شاید به درد دوستان بخورد.

بازی Minesweeper(مین روب) با استفاده از WPF

پروژه ضمیمه شده است. 

فایل های ضمیمه