ساخت CheckBoxList در MVC

در این مقاله میخواهیم نحوه پیاده سازی و استفاده از CheckBoxList در MVC را بررسی کنیم

ساخت CheckBoxList در MVC

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

در این مقاله میخواهیم نحوه پیاده سازی و استفاده از CheckBoxList  در MVC  را بررسی کنیم:

ابتدابرنامه ویژوال استدیو خود را باز کنید و یک پروژه جدید از نوع MVC بسازید سپس روی پوشه Models کلیک راست کرده Add و سپس Class  را انتخاب کنید:

در صفحه ای که باز میشود نام CheckModel را وارد کنید وروی گزینه Add کلیک کنید:

حال خصوصیات زیر را درون کلاس بنویسید:

  using System; 
  using System.Collections.Generic; 
  using System.Linq; 
  using System.Web; 
   
  namespace MvcCheckbox.Models 
  { 
    public class CheckModel  
    { 
      public int Id  
      { 
        get; 
        set; 
      } 
      public string Name  
      { 
        get; 
        set; 
      } 
      public bool Checked  
      { 
        get; 
        set; 
      } 
    } 
  } 

حال نوبت به ساخت کنترلر میرسه روی پوشه Controllers کلیک راست کرده و گزینه add سپس Controller را انتخاب کنید در صفحه ای که باز میشود در قسمت scaffolding options -> Template را Empty MVC Controller انتخاب کنید:

پس از ساخت کنترلر برای متد Index کد زیر را وارد کنید:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;
using MvcCheckbox.Models;

namespace MvcCheckbox.Controllers
{
  public class HomeController : Controller
  {

    [HttpGet]
    public ActionResult Index()
    {
      var list = new List<CheckModel>
      {
         new CheckModel{Id = 1, Name = "ایمان", Checked = false},
         new CheckModel{Id = 2, Name = "وحید", Checked = false},
         new CheckModel{Id = 3, Name = "سجاد", Checked = false},
         new CheckModel{Id = 4, Name = "مسعود", Checked = false},
         new CheckModel{Id = 5, Name = "احسان", Checked = false},
         new CheckModel{Id = 6, Name = "علی", Checked = false},
         new CheckModel{Id = 7, Name = "سروش", Checked = false},
         new CheckModel{Id = 8, Name = "شیوا", Checked = false},
         new CheckModel{Id = 9, Name = "مینا ", Checked = false},
         new CheckModel{Id = 10, Name = "محمد", Checked = false},
        
      };
      return View(list);
    }  }
}

روی تابع index کلیک راست کرده و گزینه Add View  را انتخاب کنید:

حال از پنجره ظاهر شده روی گزینه Add کلیک کنید:

 

ویو ساخته شده را به شکل زیر ویرایش کنید:

@model List<MvcCheckbox.Models.CheckModel>
@{
  ViewBag.Title = "Index";
}
@using (Html.BeginForm())
{
  for (var i = 0; i < Model.Count(); i++)
  {
  <table dir="rtl">
    <tr>
      <td>
        @Html.HiddenFor(it => it[i].Id)
        @Html.DisplayFor(it => it[i].Name)
      </td>
      <td>
        @Html.CheckBoxFor(it => it[i].Checked,new {Style ="vertical-align:3px}"})
      </td>
    </tr>
  </table>
   
  }

  <input id="Submit1" type="submit" value="ارسال" />
   

}

حال میتونید برنامه رو اجرا کنید:

حال باید برای حالت post در کنترلر متد آنرا اضافه و ورودی متد باید لیتسی از جنس کلاس CheckModel باشد :

   [HttpPost] 
    public ActionResult Index(List<CheckModel> list) 
    { 
      return View(list); 
    } 

حال چند نام را انتخاب میکنیم و روی دکمه ارسال کلیک میکنیم:

با گزاشتن breack point روی تابع متد مشخص خواهد شد که مقادیری که انتخاب کردیم مقدار خصوصیت Checked آنها برابر true و ما بقی false  میباشد:

 

فایل های ضمیمه