polymorphism (چند ریختی) در #C

دوشنبه 24 فروردین 1394

در این مقاله با بحث چند ریختی در زبان #C و کارکرد آن آشنا میشویم

polymorphism :که به دو بخش تقسیم میشود , یک بخش poly به معنی تعداد میباشد و morph به معنی فرمها هستند. بنابراین polymorphism به معنی چندین فرم میباشد .در #C به معنی یک نام در چندینن فرم میباشد , اساساً این قابلیت برای یک شئی که قابلیت استفاده متعدد را دارد , می باشد .

انواع polymorphism :

- کامپایل کردن زمان polymorphism  که اصطلاحا (static binding) نام دارد

- run time چند ریختی که اصطلاحاً (dynamic binding) نام دارد .

کامپایل کردن زمان polymorphism :

که در واقع به معنی overloading می باشد ,همانطور که شما می دانید , با استفاده از overloading , چندین متد با یک نام ایجاد می شود اگر چه هر پارامتر می تواند متفاوت باشد .مانند مثال زیر :

  Using System; 
  Public class myclass 
  { 
    Public int sum(int A, int B) 
    { 
      Return A + B; 
    } 
    Public float Sum(int A, float B) 
    { 
      Return A + B; 
    } 
   
  } 

در مثال بالا یک متد با نام Sum در پارامترهای متفاوتی استفاده میشود که در پارامتر اول متغیر A و متغیر  B  از نوع int را دریافت می کند و در متد دوم یک متغیر از نوع Float با نام B و یک متغیر از نوع int با نام A دریافت میکند .

Runtime Polymorphism :

نام دیگر آن Dynamic Polymorphism میباشد .این نوع از چند ریختی ها برای مفاهیم بازنویسی(overridden) استفاده می شوند .بازنویسی به این معنا میباشد که در یک پارامتر میباشند , اما در اجرا متفاوت میباشند .در طول اجرای این متد می توانیم از متد ارث بری نیز استفاده کنیم و همچنین می توانیم از کلمات کلیدی "Virtual" و "Override" استفاده کنیم .بنا براین این نوع از چند ریختی ها late binding نیز نام دارند .به مثال زیر توجه فرمایید :

  Using system; 
  Class maruthi 
  { 
    Public virtual void Display() 
    { 
      Console.writeline(“maruthi car”); 
    } 
  } 
  Class Esteem: Maruthi 
  { 
    Public override void Display() 
    { 
      Console.writeline(“Maruthi esteem”); 
    } 
  } 
  class testcall 
  { 
    Public static void Main() 
    { 
      Maruthi m = new Maruthi(); 
      m = new Esteem(); 
      m.Display(); 
    } 
  } 

 

برنامه نویسان

نویسنده 3355 مقاله در برنامه نویسان
 • C#.net
 • 9k بازدید
 • 11 تشکر

کاربرانی که از نویسنده این مقاله تشکر کرده اند

در صورتی که در رابطه با این مقاله سوالی دارید، در تاپیک های انجمن مطرح کنید