سورس بازی MVC Bricks نوشته شده با Asp.Net MVC

در این مقاله یک نمونه سورس بازی سازی با استفاده MVC قرار داده شده که برای علاقه مندان به بازی سازی تحت وب مفید است .

سورس بازی MVC Bricks نوشته شده با Asp.Net MVC

تصاویر بازی

 

فایل های ضمیمه