کپی کردن بانک اطلاعاتی از پایگاه داده به پایگاه داده دیگر

دراین مقاله به طریقه کپی کردن یک بانک اطلاعاتی از یک پایگاه داده به پایگاه داده دیگری ،با استفاده از SQL Server Management Studio. میپردازیم

کپی کردن بانک اطلاعاتی از پایگاه داده به پایگاه داده دیگر

در این مقاله برای نمونه ما دو سرور به نام A, B  داریم که در سرور (پایگاه داده) A بانک اطلاعاتی به نام Test1وجود دارد که میخواهیم همین بانک اطلاعاتی در سرور B نیز وجود داشته باشد

حال دراین مقاله قصدداریم مرحله به مرحله به کپی کردن بانک اطلاعاتی از یک سرور به یک سرور دیگر بپردازیم

برای شروع به کار SQL Server را باز کرده و با استفاده از سرور A ارتباط خود را به بانک اطلاعاتی متصل میکنیم.

سپس بر روی بانک اطلاعاتی ( در این این مثال اسم بانک اطلاعاتی ما Test1 است )راست کلیک کرده و درTasks >Copy Database  را انتخاب کنید

هنگامی روی Copy Databas کلیک میکنیم با صفحه ای مانند زیر روبه رو میشویم.

حال بر روی دکمه Next کلیک کنید

در این مرحله باید نام پایگاه ای که از  آن میخواهیم بانک اطلاعاتی را کپی کنیم بنویسیم (در این مثال  نام پایگاه ما سرور A است)

در این مرحله نام سرور یا پایگاه مقصد را انتخاب میکنیم(سرورB)

در این مرحله گزینه SQl Management object را انتخاب میکنیم

در این مرحله میتوانیم بانک اطلاعاتی ای را که میخواهیم از آن  کپی برداریم را انتخاب کنیم همان طور که مشاهده میکنید در این مرحله  دو گزینه کپی و حرکت(Move) را مشاهده میکنید

گزینه کپی به این معناست که میتوان یک کپی از بانک اطلاعاتی خود برداریم

ولی گزینه Move به معنای برداشتن بانک اطلاعاتی از پایگاه مبدا و انتقال به پایگاه مقصداست یعنی با انتخاب این گزینه بانک اطلاعاتی در سرور مبدا وجود ندارد  و به سرور مقصد انتقال میابد

این مرحله برای انتقال فایل های mdf , ldf  به پایگاه مقصد میباشد.


در قسمت Loggin options  دو گزینه وجود دارد که ما گزینه Windows event logs را انتخاب میکنیم.

حال در این مرحله نیز گزینه Run immediately را انتخاب کنید

ودر انتها گزینه Finish  برای انجام عملیات انتخاب کنیم.

ودر این مرحله میتوانید موقعیت انجام کار را مشاهده کنید

حال وقتی که در مرحله قبل با پیام موقعیت روبه رو شدید میتوانید بانک اطلاعاتی مرود نظر را در سرور مقصد مشاهده کنید.