ساختار آدرس دهی برنامه های کاربردی در ASP.NET

در این مقاله ساختار آدرس دهی برنامه های کاربردی با استفاده از پوشه های پیش فرض در ASP.NET ارائه شده است .

ساختار آدرس دهی برنامه های کاربردی در ASP.NET

پوشه (folder) برنامه asp.net شامل لیستی از پوشه های مشخص شده است که می توانید از نوع خاص محتوا در هر پوشه استفاده کنید . ساختار پوشه اصلی به این صورت است :

BIN

App_Code

App_GlobalResources

App_LocalResources

App_WebReferences

App_Data

App_Browsers

App_Themes

 

Bin Directory

شامل اسمبلی های از پیش تعریف شده در NET.  مانند DLL می باشد که هدف نرم افزار است .

App_Code Directory

شامل فایل های source code مانند cs. یا vb. که بصورت پویا برای استفاده در نرم افزار تعریف شده اند . این فایل ها اغلب عناصر یا یک کتابخانه دسترسی اطلاعات را تفکیک می کنند .

App_GlobalResources Directory

شامل منابع جامعی است که در هر صفحه قابل دسترسی هستند .

App_LocalResources Directory

 عملکردی مانند app_globalresources دارد فقط این منابع برای صفحات منحصر به فردی در دسترس هستند .

App_WebReferences Directory

reference برای سرویس های وب که نرم افزار وب از آن استفاده می کند .

App_Data Directory

برای ذخیره اطلاعات و فایل های mdf ، فایل  های xml و... رزرو شده است.

App_Browsers Directory

شامل تعریف مرورگر گه در فایل های xml ذخیره شده اند . فایل های xml قابلیت های مرورگر سمت کاربر برای بخش های ارائه مختلف تعریف می کنند .

App_Themes Directory

شامل مجموعه ای از فایل ها مانند فایل های  skin.  و css. که برای بخش ظاهری نرم افزار استفاده می شوند .