کنترل RadioButtonList در MVC با استفاده از HTML Helpers

در این مقاله با نحوه ساخت کنترل RadioButtonList در MVC با استفاده از HTML Helpers و پر کردن آن توسط LINQ to SQL آشنا خواهید شد.

کنترل RadioButtonList در MVC با استفاده از HTML Helpers

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

ساختار بانک اطلاعاتی

ابتدا مانند شکل زیر یک بانک اطلاعاتی با نام RadioBtnMvcDB ساخته و یک جدول در آن با نام department ایجاد نمایید.

کسانی که وقت کافی برای ساخت بانک و جداول ندارند می توانند فایل نصبی موجود در پوشه ضمیمه را نصب کنند سپس از این قسمت شروع به ساخت پروژه نمایند.

اضافه کردن LINQ to SQL Class

گام 1:

روی نام پروژه کلیک راست کرده و گزینه "Add new item" را کلیک کرده و گزینه Data از templates را انتخاب می کنیم.

گام 2:

"LINQ to SQL classes" را از لیست انتخاب کرده و نامی در نظر می گیریم. سپس می بینید که یک فایل dbml. به پروژه اضافه می شود.

گام 3:
از Server Explorer جدول department را درون پروژه کشیده و رها می کنیم.

یک کلاس با نام college ایجاد می کنیم.

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
 
namespace mvcmodelfuncation.Models 
{ 
  public class college 
  { 
    public string selectdepartment { set; get; } 
     public  List<department> depatrmts 
    { 
      get {  
       
        DataClasses1DataContext db = new DataClasses1DataContext(); 
        return db.departments.ToList();  
      } 
     
    } 
  } 
}

در کد قبلی دو پروپرتی با نام های selectdepartment و depatrmts وجود دارد. جدول depatrmts لیستی است که از جدول Department بانک اطلاعاتی پر می شود.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;

namespace RadioBtnMVC.Controllers
{
  public class HomeController : Controller
  {
    // 
    // GET: /home/ 

    private DataClasses1DataContext db = new DataClasses1DataContext();

    [HttpGet]
    public ActionResult deprt()
    {
      college cc = new college();
      return View(cc);

    }

    [HttpPost]
    public string deprt(college cs)
    {
      if (string.IsNullOrEmpty(cs.selectdepartment))
      {

        return "شما دپارتمانی را انتخاب نکرده اید";
      }
      else
      {
        return "دپارتمان انتخابی شما =" + cs.selectdepartment;

      }
    }
  }
}

در تکه کد قبلی دو متد ActionResult با نامهای drpart و drpart college cs وجود دارد.  drpart  از نوع [httpget] و drpart college cs از نوع [httppost] می باشد.

ساخت ویو برای نمایش radiobuttonlist

روی متد ActionResult راست کلیک کرده و Add View را انتخاب می کنیم. پس از کلیک dialog box باز شده که ViewName به صورت پیش فرض deprt می باشد. مدل را انتخاب کرده و ok می کنیم.

@model RadioBtnMVC.college

@{
  ViewBag.Title = "دپارتمان";
}

<h2>deprt</h2>

@using (Html.BeginForm())
{

  foreach (var depart in Model.depatrmts)
  {

    @Html.RadioButtonFor(m => m.selectdepartment, depart.id)
    @depart.name
    <br />

  }
  <br />
  <br />
  <input type="submit" value="ارسال" />

} 

 

اگر بخواهیم Radio ها به صورت افقی کنار هم قرار گیرند تگ </br> را از داخل foreach برمی داریم.

@model RadioBtnMVC.college

@{
  ViewBag.Title = "دپارتمان";
}

<h2>deprt</h2>

@using (Html.BeginForm())
{

  foreach (var depart in Model.depatrmts)
  {

    @Html.RadioButtonFor(m => m.selectdepartment, depart.id)
    @depart.name
  }
  <br />
  <br />
  <input type="submit" value="ارسال" />

} 

پس از انتخاب یکی از radioButton ها و کلیک روی دکمه ارسال، آیدی دپارتمان انتخابی نمایش داده می شود.

فایل های ضمیمه