پیاده سازی سبد خرید با جی کوئری و قابلیت Drag & Drop در Asp.Net

در این مقاله یک نمونه سبد خرید پیاده سازی شده با Jquery که میتوان به صورت Drag & Drop کالاها را به آن اضافه کرد ضمیمه شده است .

پیاده سازی سبد خرید با جی کوئری و قابلیت Drag & Drop در Asp.Net

نمونه ضمیمه شده است .

 

فایل های ضمیمه