ایجاد RichTextBox در #C

در این مقاله قصد داریم جعبه متنی(TextBox) ایجاد کنیم که بعد از یکبار نوشتن متن در آن بتوانیم افکت های مختلفی روی متن خروجی اعمال کنیم.

ایجاد RichTextBox در #C

در زیر مراحل مختلفی که برای انجام کار لازم است ذکر می شود:

مرحله 1: Visual Studio را با هر نسخه ای که دارا هستید باز کنید.

مرحله2: بر روی تب File کلیک کرده و new و سپس  project  را انتخاب کنید. از template های نصب شده در سمت چپ، گزینه C# را انتخاب کنید. سپس Windows و در آخر Windows Form Application را انتخاب کنید.

مرحله3: نام پروژه را تعیین کرده و محل ذخیره سازی آن را تعیین کنید.

مرحله 4: حال به سادگی از منو ToolBox یک RichTexBox و 7 دکمه را انتخاب و به روی صفحه بکشید.

مرحله 5: اکنون با فشردن کلید F4 صفحه Property مربوط به دکمه ها و Textbox باز شده و ویژگی ها ی مختلف را با توجه به نیاز خود می توانید تغییر دهید .

مرحله6: با دوبار کلیک بر روی هر یک از Botton ها برای رویداد Click  آن می توانید کدهای مورد نظر را به صورت زیر بنویسید:

 private void btnBold_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Font new1, old1;
      old1 = rchtxt.SelectionFont;
      if (old1.Bold)
        new1 = new Font(old1, old1.Style & ~FontStyle.Bold);
      else
        new1 = new Font(old1, old1.Style | FontStyle.Bold);
      rchtxt.SelectionFont = new1;
    }

    private void rchtxt_LinkClicked(object sender, System.Windows.Forms.LinkClickedEventArgs e)
    {
      System.Diagnostics.Process.Start(e.LinkText);
    } 

    private void btnCenter_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (rchtxt.SelectionAlignment == HorizontalAlignment.Center)
        rchtxt.SelectionAlignment = HorizontalAlignment.Left;
      else
        rchtxt.SelectionAlignment = HorizontalAlignment.Center;
    }

    private void btnItalic_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Font new1, old1;
      old1 = rchtxt.SelectionFont;
      if (old1.Italic)
        new1 = new Font(old1, old1.Style & ~FontStyle.Italic);
      else
        new1 = new Font(old1, old1.Style | FontStyle.Italic);
      rchtxt.SelectionFont = new1;
    }

    private void btnUnderline_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Font new1, old1;
      old1 = rchtxt.SelectionFont;
      if (old1.Underline) 
      new1 = new Font(old1, old1.Style & ~FontStyle.Underline);
      else
      new1=new Font(old1, old1.Style | FontStyle.Underline);
      rchtxt.SelectionFont=new1;
    }

    private void btnStrilke_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Font new1, old1;
      old1 = rchtxt.SelectionFont;
      if (old1.Strikeout)
        new1 = new Font(old1, old1.Style & ~FontStyle.Strikeout);
      else
        new1 = new Font(old1, old1.Style | FontStyle.Strikeout);
      rchtxt.SelectionFont = new1;
    }

    private void btnLoad_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        rchtxt.LoadFile("TextFile.rtf");
      }
      catch (System.IO.FileNotFoundException)
      {
        MessageBox.Show("File not found... :-(");
      }
    }

    private void btnSave_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        rchtxt.SaveFile("TextFile.rtf");
      }
      catch (System.Exception error)
      {
        MessageBox.Show(error.Message);
      }
    }

مرحله7: یکبار که تمام این کدها را در رویدادهای مشخص بنویسید می توانید به سادگی برنامه را اجرا کنید و می بینید که همه چیز به خوبی کار می کند.

آموزش سی شارپ

فایل های ضمیمه