تغییر Layout Page به صورت پویا در ASP.NET MVC

گاهی اوقات نیاز است که بین دو صفحه تمایز قائل شویم. در MVC برای متفاوت بودن قالب صفحات از Layout های مختلف استفاده میکنیم. در این مقاله قصد داریم نشان دهیم چگونه می توان برای صفحات مختلف که باید با هم تفاوت داشته باشند Layout های جداگانه به صورت پویا استفاده کرد.

تغییر Layout Page به صورت پویا در ASP.NET MVC

گاهی اوقات نیاز است که بین دو صفحه تمایز قائل شویم. در  MVC  برای متفاوت بودن قالب صفحات از  Layout های مختلف استفاده میکنیم.  در این مقاله قصد داریم نشان دهیم چگونه می توان برای صفحات مختلف که باید با هم تفاوت داشته باشند Layout های جداگانه  به صورت پویا استفاده کرد.

Layout Page  چیست؟

 Layout Page  یک لایه برای اشتراک گذاشتن یک طراحی صفحه در تمام صفحه های یک پروژه است. مشابه  MAster page  در  ASP.net است. متدهای زیر برای تغییر Layout page به صورت پویا در  ASP.net MVC هستند.

     .  انتساب  Layout page  به  View page هنگام اضافه کردن  View page

     .  استفاده از  View Start Page

برای پیاده سازی یک Layout page  ، ابتدا یک پروژه  MVC  ایجاد کنید. پروژه را به صورت  Empty  ایجاد کنید. 

بر روی  Controller  راست کلیک کرده و کنترلر  Admin  و  User  را به آن اضافه کنید.

 بعد از اضافه کردن کنترلر ها ،  solution explorer  به صورت زیر خواهد بود .

 

برای آنها کنترلرها را به صورت زیر تغییر دهید :

 UserController.cs

public class UserController : Controller 
  { 
    public ActionResult Login() 
    { 
      //write logic here 
      return View(); 
    } 
  } 

 

 

 AdminController.cs

public class AdminController : Controller 
  { 
    [HttpPost] 
    public ActionResult AddRole() 
    { 
      //write logic here 
      return View(); 
    } 
  } 

 

هنگام اضافه کردن  View  می توان تصمیم گرفت که از کدام  Layout  استفاده کنند. مانند  master page  در هنگام اضافه کردن  web page .

برای  User  ، یک  View  به صورت زیر ایجاد کنید.

 

همانطور که میبینید ، use a layout page  تیک خورده است. بعد از اضافه شدن  آن ،  Solution explorer  به صورت زیر خواهد بود.

 

 Layout موجود در  پوشه  shared  ، به صورت  Default  وجود دارد.

در اینجا میخواهیم یک  Layout با نام  Admin  به پروژه اضافه کنیم. بر روی Shared راست کلیک کرده و گزینه   MVC 5 Layout Page(razor)  را انتخاب کنید ونام آن را  Admin قرار دهید.

اکنون دو Layout در  Shared  موجود می باشد.

 

برای استفاده از این  Layout  در  View ها راه های مختلفی وجود دارد. 

      . استفاده از  Wizard

      . استفاده از  ViewStart page

      .  استفاده از  View method

 

نحوه استفاده از  Layout  با استفاده از  Wizard

بر روی  View  در کنترلر  Admin راست کلیک کنید. بر روی چک باکس  Use a layout page  زده و دکمه  Browse را کلیک کنید . پنجره زیر نمایش داده خواهد شد.

 Layout  مورد نظر را از لیست موجود انتخاب کنید.

 

نحوه استفاده از  Layout  با استفاده از  ViewStart page

اضافه کردن منابع  Layout در هر صفحه بسیار سخت و کاری تکراری است. یک راه ساده برای استفاده از  Layout  استفاده از ViewStart.cshtm است.

در  ViewStart.cshtm کدهای زیر را وارد کنید.

@{ 
  string CurrentName = Convert.ToString(HttpContext.Current.Request.RequestContext.RouteData.Values["Controller"]); 
  dynamic Layout; 
  switch (CurrentName) 
  { 
    case "User": 
      Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 
      break; 
    default: 
      //Admin layout 
      Layout = "~/Views/Shared/_AdminLayoutPage.cshtml"; 
      break; 
  } 
}  

 

اکنون برنامه را اجرا کنید و  Login View  را باز کنید ،  Login View  با استفاده از  Layout page  به صورت زیر می باشد :

 

و  AddRole View  به صورت زیر نمایش داده می شود.

 

 

 

فایل های ضمیمه
دانلود نسخه ی PDF این مطلب