افکت fade in و fade out برای تصویر با استفاده از jQuery

در این مقاله قصد داریم نحوه ایجاد افکت برای تصاویر را در ASP.net توضیح دهیم. با استفاده از js/jquery می توانیم به تصاویر حرکت دهیم . در اینجا افکت fade in /fade out را پیاده سازی خواهیم کرد.

افکت fade in و fade out برای تصویر با استفاده از jQuery

 در این مقاله قصد داریم نحوه ایجاد افکت برای تصاویر را در  ASP.net  توضیح دهیم.  با استفاده از  js/jquery می توانیم به تصاویر حرکت دهیم . در اینجا افکت  fade in /fade out  را پیاده سازی خواهیم کرد.

برای انجام این کار ابتدا یک پروژه  ASP.net  ایجاد میکنیم.  یک  Web form  به آن اضافه کرده و در قدم اول در قسمت  head  صفحه کدهای زیر را وارد میکنیم.

<head> 
  <meta charset="utf-8" /> 
  <title></title> 
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
</head>

 

css  مناسب را به صفحه اضافه میکنیم. البته بهتر است یک فایل  CSS جداگانه ایجاد شود و سپس در صفحه قرار داد .

کدهای  CSS به صورت زیر می باشند :

<style> 
  .img_outer { 
    width: 310px; 
    height: 344px; 
    position: relative; 
    float: left; 
    margin: 10px; 
  } 
   
  .img_outer img { 
    position: absolute; 
    z-index: 1; 
    cursor: pointer; 
  } 
   
  .img_blur { 
    opacity: 0.84; 
  } 
</style> 

اکنون چند تصویر را به صفحه اضافه میکنیم. که بتوانیم بر روی آنها افکت ها را اجرا کنیم.

 <body style="height: 1000px" dir="rtl" >
    <h3><a href="http://barnamenevisan.org/">مرجع تخصصی برنامه نویسان</a></h3>
    <div class="list_leftp"> 
      <div class="img_outer"> 
        <a href="#" data-hr="http://www.firstcry.com"> <img src="http://cdn.fcglcdn.com/brainbees/banners/04Dec15-todaysdeal4.jpg" alt="" title="" /> </a> 
      </div> 
      <div class="img_outer"> 
        <a href="#" data-hr="http://www.firstcry.com"> <img src="http://cdn.fcglcdn.com/brainbees/banners/04Dec15-todaysdeal4.jpg" alt="" title="" /> </a> 
      </div> 
      <div class="img_outer"> 
        <a href="#" data-hr="http://www.firstcry.com"> <img src="http://cdn.fcglcdn.com/brainbees/banners/04Dec15-todaysdeal4.jpg" alt="" title="" /> </a> 
      </div> 
      <div class="img_outer"> 
        <a href="#" data-hr="http://www.firstcry.com"> <img src="http://cdn.fcglcdn.com/brainbees/banners/04Dec15-todaysdeal4.jpg" alt="" title="" /> </a> 
      </div> 
    </div> 
  </body> 

 

صفت  Data-hr  برای انتساب لینک به  <a> استفاده شده است.

قدم مهم برای انجام هدف ما ، نوشتن کد  jQuery  مورد نیاز برای پیاده سازی افکت ها است.

  <script type="text/javascript"> 
    $(document).ready(function(e) 
    { 
      $('img').hover(function() 
      { 
        $('.img_outer img').addClass('img_blur'); 
        $(this).removeClass('img_blur').animate( 
        { 
          'left': '-10px', 
          'top': '-10px', 
          'width': '330px' 
        }); 
      }, function() 
      { 
        $('.img_outer img').removeClass('img_blur'); 
        $(this).animate( 
        { 
          'left': '0', 
          'top': '0', 
          'width': '310px' 
        }); 
      }); 
      $(document).on('click', 'a', function(event) 
      { 
        var x = $(this).attr('data-hr'); 
        $(this).find('img').fadeOut(700).fadeIn(700, function(event) 
        { 
          window.open(x, "_blank"); 
        }); 
        event.preventDefault(); 
      }); 
    }); 
  </script> 

 

در رویداد یک تصویر ، کلاس img_blur برای تار شدن یک تصویر اضافه شده است . پس از آن ویژگی های چپ و بالا و عرض برای حرکت یک تصویر تنظیم می شوند.

یکبار این ویژگی ها تنظیم می شوند ، کلاس های خاص حذف می شوند و همه این ویژگی ها به حالت پیش فرض خود در می آیند.

خطوط باقی مانده کد ، برای تغییر مسیر و  fade in/ fade out  شدن یک تصویر انجام می شود.

هنگامی که بر روی تصویر کلیک میکنید، مقدار صفت data-hr در متغیر  X ذخیره می شود. در این مرحله می توانیم برای افکت زمانی را در نظر بگیریم.

 

دانلود فایل های ضمیمه مخصوص اعضای سایت می باشد !
کاربر مهمان! جهت دانلود و استفاده از امکانات سایت لطفا وارد سایت شوید و یا ثبت نام کنید
دانلود نسخه ی PDF این مطلب