الگوی MVVM با استفاده از کتابخانه Prism درWPF

الگوی MVVM دارای سه جزء اصلی به نام Model-View-ViewModel است.در این مقاله نحوه نوشتن کد با الگوی MVVM با استفاده از کتابخانه prism در WPF را آموزش خواهیم داد .

الگوی MVVM با استفاده از کتابخانه Prism درWPF

الگوی MVVM که به نام الگوی Model-View-ViewModel است که دارای  سه جزء اصلی به نام :

Model

View

View Model

 اساسا برای توسعه ارائه قابلیتهای اتصال داده ها در WPF و جدا کردن لایه ارائه از لایه داده ها و لایه منطق مانند MVC (مدل نمایش کنترل) است.

در حالی که PRISM   برای ایجاد کامپوننت های loosely coupledکه می تواند به طور مستقل به یک روش ساده کار کند، مورد استفاده قرار میگیرند.

حالا یک نسخه ی نمایشی برای تنظیم مقدار در View Model و نمایش مقادیر  در view  را نمایش میدهیم.

توجه: در این مقاله  از ویژوال استودیو 2015 استفاده میکنیم.

 

مرحله 1: یک پروژه WPF application جدید  به نام " PrismMVVMTestProject ایجاد میکنیم

wpf

 

مرحله 2 : روی پروژه راست کلیک کرده و Manage NuGet Packages را انتخاب میکنیم.

Packages

 مرحله 3: Prism.Unity را در قسمت browse تایپ میکنیم و package را انتخاب میکنیم.

روی دکمه Install  کلیک میکنیم.

Prism.Unity

مرحله 4 :از پنجره باز شده I Accept  کلیک میکنیم.

terms and Condition

کتابخانه Prism با موفقیت نصب شده است.

library

حالا شما می توانید DLL هایی که به تازگی اضافه شده را در بخش reference این پروژه را مشاهده کنید.

dlls

مرحله 5: این یک روش بهینه برای ایجاد 3 پوشه ی  model، view و ViewModel در این پروژه  است

mvc

مرحله 7: ایجاد صفحات در همه پوشه ها،

ایجاد یک view، بنام  ListView.xaml، در فولدر Views

View

 ایجاد یک مدل با نام TestModel.cs در پوشه model

Models

 

ایجاد یک ViewModel  به نام TestModel.cs در پوشه ی  ViewModel

ViewModel

مرحله 8:

فضای نام "Prism.MVVM را  در صفحه TestModel به منظور ارث بردن ازکلاس به نامBindable Base   ایجاد میکنیم. یک پروپرتی به نام Message که در آن پارامتر ref ، به شما اجازه به روز رسانی مقادیر را میدهد.

  using Prism.Mvvm; 
   
  namespace PrismMVVMTestProject.Models  
  { 
    classTestModel: BindableBase 
    { 
      privatestring _Message; 
      publicstring Message 
      { 
        get  
        { 
          return _Message; 
        } 
        set 
        { 
          SetProperty(ref _Message, value); 
        } 
      } 
    } 
  } 

code

مرحله 9 : فضای نام Prism.MVVM و PrismMVVMTestProject.Models در صفحه TestViewModel اضافه میکنیم ،که برای ارث بری از کلاسی بنام Bindable Base برای دسترسی به TestModel در صفحه است.

پروپرتی ازشی  کلاس TestModel که در آن  پارامتر ref ، اجازه ی  بروزرسانی مقادیر را میدهد.

 ست کردن مقدار پیام با  رشته "این نمونه ای از Prism  است"

  using PrismMVVMTestProject.Models; 
  using Prism.Mvvm; 
  namespace PrismMVVMTestProject.ViewModels 
  { 
    classTestViewModel: BindableBase 
    { 
      privateTestModel testModel; 
      public TestViewModel() 
      { 
        testModel = newTestModel(); 
        testModel.Message = "This Is Prism Example"; 
      } 
      publicTestModel TestModel  
      { 
        get 
        { 
          return testModel; 
        } 
        set  
        { 
          SetProperty(ref testModel, value); 
        } 
      } 
    } 
  } 

code

گام 10:
اضافه کردن نام برچسب lblMessage در صفحه TestView و بایند محتوای آن با نام پروپرتی مدل با برخی دیگر از پروپرتی های اجباری  مانند mode و UpdateSourceTrigger

  <Label x:Name="lblMessage" HorizontalAlignment="Left" 
  Content="{Binding TestModel.Message,Mode=TwoWay,UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}" 
  VerticalAlignment="Top"/> 

code

مرحله 11 : فضای نام PrismMVVMTestProject.ViewModels  را اضافه میکنیم  و DataContext از صفحه TestView  برای ViewModel با نام ‘TestViewModel’  بایند میکنیم.

  using System.Windows; 
  using PrismMVVMTestProject.ViewModels; 
  namespace PrismMVVMTestProject.Views 
  { 
    ///<summary> 
    /// Interaction logic for TestView.xaml 
    ///</summary> 
    publicpartialclassTestView: Window 
    { 
      public TestView() 
      { 
        InitializeComponent(); 
        this.DataContext = newTestViewModel(); 
      } 
    } 
  } 

code

مرحله 12:

StartupUri’ پیش فرض صفحه  MainWindow را به صفحه TestView تغییر میدهیم.

code

 

صفحه را اجرا کرده و خروجی را ببینید.

 

 

فایل های ضمیمه
دانلود نسخه ی PDF این مطلب