ساخت QR Code در MVC

در این مقاله تصمیم داریم نحوه ساخت کد qr را در MVC بررسی کنیم

ساخت QR Code در MVC

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

ابتدا یک پروژه از نوع MVC ایجاد کنید

سپس دستور زیر را از طریق Nuget اجرا کنید

PM> Install-Package ZXing.net

سپس یک کلاس ایجاد کنید و نام آن را QRHelper بگذارید

  public static class QRHelper
  {
    public static IHtmlString GenerateQrCode(this HtmlHelper html, string url, string alt = "QR code", int height = 500, int width = 500, int margin = 0)
    {
      var qrWriter = new BarcodeWriter();
      qrWriter.Format = BarcodeFormat.QR_CODE;
      qrWriter.Options = new EncodingOptions() { Height = height, Width = width, Margin = margin };

      using (var q = qrWriter.Write(url))
      {
        using (var ms = new MemoryStream())
        {
          q.Save(ms, ImageFormat.Png);
          var img = new TagBuilder("img");
          img.Attributes.Add("src", String.Format("data:image/png;base64,{0}", Convert.ToBase64String(ms.ToArray())));
          img.Attributes.Add("alt", alt);
          return MvcHtmlString.Create(img.ToString(TagRenderMode.SelfClosing));
        }
      }
    }
  }

سپس در View میتونید با استفاده از دستور زیر کد qr را ایجاد کنید

@Html.GenerateQrCode("http://Barnamenevisan.org")

خروجی به شکل زیر می باشد

آموزش asp.net mvc

دانلود نسخه ی PDF این مطلب