بررسی امنیت کلمه عبور با jQuery در MVC

در این مقاله شما ، در مورد چگونگی استفاده از افزونه امنیت کلمه عبور jQuery Complexify در برنامه های ASP.Net MVC مطالبی را خواهید آموخت . و در ادامه با ارائه یک مثال ، و بررسی مرحله به مرحله ی کدهای آن و نحوه ی اجرای آن ، مطالب را برای شما کاملا شرح خواهیم داد .

بررسی امنیت کلمه عبور با jQuery در MVC

در هر برنامه که توسعه پیدا می‌کند ، فعل و انفعلات کاربر نقش مهمی را در درک و فهم کاربر نهایی از محصول توسعه یافته ، بازی میکند . همانند دیگر محصولات ، توجه وب سایت ها به هر دو عامل UI/UX نقش حیاتی و تعیین کننده ای را دارد . با انجام دو رویکرد زیر ، کارآیی وب سایت می‌تواند افزایش یابد :

1. رویکرد قدیمی که این مطلب را بیان داشت که ، تمام جنبه های مورد نیاز برای UI/UX توسط خود شما بصورت دستی ساخته شود . این رویکر به زمان زیادی نیاز دارد و برای پروژه هایی که در مدت زمان کوتاه باید به اتمام برسند ، مناسب نمیباشد . 

2. Plugin Integration Approach رویکرد دوم است ، که شامل یکسری افزونه های مجانی و Open Source هستند ، با یکسری اعمال تغییرات جزئی در آنها میتواند از آنها در پروژه ها استفاده نمود . که کار ساده ای نیست ، اما از رویکرد اول باز بهتر است . اما با توجه به پلتفرمی که شما انتخاب میکنید و نیازمندی های شما ،  تلاش هوشمندانه ای برای شکل دادن به افزونه Open Source می‌خواهد . در اینجا تعداد زیادی افزونه وجود دارد ، از آنها استفاده کنید و وب سایت خود را بسازید  . تا جایی که جا دارد آنها را مدرن ، واکنشی در نظر بگیرید . تمرکز ما بر آن است که طوری شکل دهی کنیم که در تکنولوژی C# .Net از آن استفاده کنیم .  

در این مقاله ، تمرکز ما بر روی افزونه
 امنیت سنج رمز jQuery در ASP.Net MVC  خواهد بود ، که کاربر را از مناسب بودن و قدرت رمزش با خبر می‌کند . امنیت سنج رمز (Password Meter) چیست ؟ - امنیت سنج توانایی است که قدرت رمز را به ما نشان می‌دهد ، که هر سایتی در زمان ثبت نام کاربر میتواند از آن استفاده کند .  Validation یک مبحث جدا از این است ، پس آن را با امنیت سنج تلفیق و مخلوط نکنید . امنیت سنج رمز بر روی پیچیدگی یک رمز تمرکز دارد . بدین معنا که حدس زدن آن رمز به چه اندازه دشوار است ...

ما برای این کار از افزونه ای به نام jQuery Complexify استفاده می‌کنیم  . شما میتوانید این افزونه را از اینجا دانلود کنید . البته در فایلی که به عنوان ضمیمه در این مقاله قرار داده شده است ، این افزونه هم وجود دارد . 


ما به دو دلیل از این افزونه استفاده کردیم ، دلیل اول بخاطره سادگی ای است که این افزونه دارد و دلیل دوم این که با استفاده از یک لیست ، این امکان را برای ما فراهم میکند که یکسری از پسورد هایی که میخواهیم در زمان ثبت نام کاربر به هیچ وجه از آنها استفاده نکند را مسدود کنیم . که همچین قابلیتی را در افزونه های دیگر مشاهده نکرده ایم . 

در زیر پیشنیاز های مورد نیاز برای این مقاله را میبینید .

پیشنیاز ها :

شما به داشتن اطلاعات پایه و اساسی از تکنولوژی های زیر نیازمند هستید . 

1. ASP.NET MVC 5
2. HTML
3. JavaScript
4. Ajax
5. Bootstrap
6. JQuery
7. C# Programming


حال به سراغ پروژه میرویم :
1. یک پروژه جدید Web Application MVC میسازیم و نام آن را PasswordMeterJq میگذاریم. 
2. در Solution برنامه یک فولدر جدید با نام Plugins ایجاد کرده و فایل افزونه را درون آن قرار میدهیم .
3. فایل HomeController.cs را باز میکنیم و کد های زیر را در آن قرار میدهیم . 

using System;  
using System.Collections.Generic;  
using System.Linq;  
using System.Web;  
using System.Web.Mvc;  
namespace PasswordMeterJq.Controllers  
{  
 public class HomeController : Controller  
 {  
  public ActionResult Index()  
  {  
   return View();  
  }  
 }  
} 


4.  در فولدر Models ، یک کلاس با نام PasswordMeterJq.cs ایجاد میکنیم و کدهای زیر را در آن قرار میدهیم . 

using System.Collections.Generic;  
using System.ComponentModel.DataAnnotations;  
namespace PasswordMeterJq.Models  
{  
 public class PasswordViewModel  
 {  
  [Required]  
  [StringLength(100, ErrorMessage = "The {0} must be at least {2} characters long.", MinimumLength = 6)]  
  [DataType(DataType.Password)]  
  [Display(Name = "Password")]  
  public string Password { get; set; }  
 }  
} 

در کد بالا ما یک Model ساده برای مولفه های پسورد خود ایجاد کردیم .

5. حال در فولدر Content ، یک فایل با نام banlist.txt ایجاد کنید . شما لیست رمز هایی که قصد دارید کاربر در هنگام ثبت نام از آن استفاده نکند را باید در این فایل قرار دهید . این کار را با فرمت زیر انجام دهید :

password|1234567890 

در هنگام اضافه کردن پسورد به این فایل ، فرمت بالا حتما باید حفظ و رعایت شود . 

6. حال فایل Layout.cshtml_ را باز کرده و کد های زیر را در آن قرار دهید . 

<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
 <meta charset="utf-8" />  
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
 <title>@ViewBag.Title</title>  
 @Styles.Render("~/Content/css")  
 @Scripts.Render("~/bundles/modernizr")  
 <!-- Font Awesome -->  
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.4.0/css/font-awesome.min.css" />  
</head>  
<body>  
 <div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top">  
  <div class="container">  
   <div class="navbar-header">  
    <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse">  
     <span class="icon-bar"></span>  
     <span class="icon-bar"></span>  
     <span class="icon-bar"></span>  
    </button>  
   </div>  
  </div>  
 </div>  
 <div class="container body-content">  
  @RenderBody()  
  <hr />  
  <footer>  
   <center>  
    <p><strong>Copyright © @DateTime.Now.Year - <a href="http://asmak9.blogspot.com/">Asma's Blog</a>.</strong> All rights reserved.</p>  
   </center>  
  </footer>  
 </div>  
 @Scripts.Render("~/bundles/jquery")  
 @Scripts.Render("~/bundles/bootstrap")  
 <!-- Password Complexify -->  
 @Scripts.Render("~/plugin/password-complexify")  
 @Scripts.Render("~/scripts/custom-password-complexify")  
 @RenderSection("scripts", required: false)  
</body>  
</html>

در کد بالا ، کدهای javascript مورد نیاز را اضافه کردیم و layout را شکل دادیم .

7. در فولدر home در زیر شاخه فولدر Views  ، فایل Index.cshtml را باز کرده و کدهای زیر را در آن قرار دهید :

<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
 <meta charset="utf-8" />  
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
 <title>@ViewBag.Title</title>  
 @Styles.Render("~/Content/css")  
 @Scripts.Render("~/bundles/modernizr")  
 <!-- Font Awesome -->  
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.4.0/css/font-awesome.min.css" />  
</head>  
<body>  
 <div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top">  
  <div class="container">  
   <div class="navbar-header">  
    <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse">  
     <span class="icon-bar"></span>  
     <span class="icon-bar"></span>  
     <span class="icon-bar"></span>  
    </button>  
   </div>  
  </div>  
 </div>  
 <div class="container body-content">  
  @RenderBody()  
  <hr />  
  <footer>  
   <center>  
    <p><strong>Copyright © @DateTime.Now.Year - <a href="http://asmak9.blogspot.com/">Asma's Blog</a>.</strong> All rights reserved.</p>  
   </center>  
  </footer>  
 </div>  
 @Scripts.Render("~/bundles/jquery")  
 @Scripts.Render("~/bundles/bootstrap")  
 <!-- Password Complexify -->  
 @Scripts.Render("~/plugin/password-complexify")  
 @Scripts.Render("~/scripts/custom-password-complexify")  
 @RenderSection("scripts", required: false)  
</body>  
</html>  
In the code, given above, I have simply incorporated required JavaScript files and mold the layout, according to my choice.

Now, in "Views\Home" folder create "Index.cshtml" file and place the code, given below-
@using PasswordMeterJq.Models  
@model PasswordViewModel  
@{  
 ViewBag.Title = "ASP.NET MVC5: Jquery Password Plugin";  
}  
<h2>@ViewBag.Title.</h2>  
<div class="row">  
 <div class="col-md-12">  
  <section id="loginForm">  
   @using (Html.BeginForm("Index", "Home", new { ReturnUrl = ViewBag.ReturnUrl }, FormMethod.Post, new { @class = "form-horizontal", role = "form" }))  
   {  
    @Html.AntiForgeryToken()  
    <h5>  
     <i class="fa fa-link" aria-hidden="true"></i>  
     <a href="https://danpalmer.me/jquery-complexify/">Complexify Password Meter</a>  
    </h5>  
    <hr />  
    <div class="form-group">  
     <div id="complexify">  
      <div class="form-group">  
       @Html.LabelFor(m => m.Password, new { @class = "col-md-2 control-label" })  
       <div class="col-md-4">  
        @Html.PasswordFor(m => m.Password, new { id = "PassBox", @class = "form-control" })  
        @Html.ValidationMessageFor(m => m.Password, "", new { @class = "text-danger" })  
       </div>  
       <div class="col-md-2 col-md-pull-2" style="margin-left: 7% !important;margin-top: 0.4% !important;">  
        <div class="progress text-center">  
         <div id="complexity-bar" class="progress-bar" role="progressbar">  
          <span id="complexity" class="progress-value" style="position:absolute;right:0;left:0;color:black !important">0% </span>  
         </div>  
        </div>  
       </div>  
      </div>  
     </div>  
    </div>  
    @*<div class="form-group">  
     <div class="col-md-offset-2 col-md-10">  
      <input type="submit" value="Log in" class="btn btn-default" />  
     </div>  
    </div>*@  
   }  
  </section>  
 </div>  
</div>  
@section Scripts  
 {  
 @Scripts.Render("~/bundles/jqueryval")  
}  

در کدی که در قسمت بالا داده شد ، ما یک Box ساده برای رمز ایجاد کردیم . و آن را به Model خود و progressbar مان متصل کردیم ، که کاربر را از میزان قدرت مندی رمز مطلع میسازد . 

8. در زیر شاخه فولدر Scripts ، فایلی با نام custom-complexify.js را ایجاد کرده و کد های زیر را در آن قرار دهید :

$(document).ready(function ()  
{  
 jQuery.get('Content/files/banlist.txt', function (data)  
 {  
  // Settings.  
  var banlist = data.split('|');  
  $("#complexify #PassBox").complexify(  
  {  
   minimumChars: 6,  
   strengthScaleFactor: 0.3,  
   bannedPasswords: banlist,  
   banMode: 'strict'  
  },  
  function callback(valid, complexity)  
  {  
   // Progress bar.  
   var progressBar = $('#complexify #complexity-bar');  
   progressBar.toggleClass('progress-bar-success', valid);  
   progressBar.toggleClass('progress-bar-danger', !valid);  
   progressBar.css({ 'width': complexity + '%' });  
   $('#complexify #complexity').text(Math.round(complexity) + '%');  
  });  
 });  
}); 


به مشخصات افزونه یک نگاهی می‌اندازیم ولی مقدار Password را ، "pass" میگذاریم :

توجه داشته باشید که ما از "strict" برای ban mode استفاده کرده ایم ، بنابراین ، زمانی که پسوردی در لیست ban قرار دارد استفاده شود ، آن مقدار 0 را بازمیگرداند ، و proccessBar مقداری را نمایش نمی دهد . 


حال ، BanMode را برای pass برابر با loose میگذاریم ، خواهیم داشت :

banMode: 'loose'  


چون pass در لیست ban قرار دارد خودش مقدار 0 را باز خواهد گرداند اما چون که ban mode را برابر loose قرار دادیم ، آن میزان قدرت پسورد را در progressbar نمایش خواهد داد .

حال اجازه دهید ، کمی مقادیر مشخصات آن را دستکاری کنیم ، که باعث تغییر فاکتور های سنجش پسورد ورودی خواهد شد ،

پسورد ورودی bbbbbb میباشد :

 توجه داشته باشید که بصورت پیش فرض ما مقدار scale factor را 0.3 میگذاریم ، به این دلیل که ما میخواهیم آن را با پسوردی با طول 6 سازگار کنیم :حال این بار ، مقدار minimum character length را تغییر میدهیم و آن را مساوی با 20 قرار میدهیم :

minimumChars: 20,  
    strengthScaleFactor: 1,  
    bannedPasswords: banlist,  
    banMode: 'strict' 


خواهیم داشت که :

آموزش asp.net mvc

دانلود فایل های ضمیمه مخصوص اعضای سایت می باشد !
کاربر مهمان! جهت دانلود و استفاده از امکانات سایت لطفا وارد سایت شوید و یا ثبت نام کنید
دانلود نسخه ی PDF این مطلب