نحوه ایجاد Progressbar و ProgressRing با استفاده از Visual Studio 2015

در این مقاله به صورت گام به گام ، نحوه ایجاد یک Progressbar و ProgressRing در تکنولوژی Xamarin را خواهیم آموخت. برای ساخت این برنامه ها به Visual Studio 2015 نیاز خواهید داشت.

نحوه ایجاد Progressbar و ProgressRing با استفاده از Visual Studio 2015

معرفی Progress Bar

Xamarin یک پلتفرم برای توسعه برنامه های cross-platform (چندسکویی) است. در این پلتفرم، با استفاده از یک بار نوشتن کد، خروجی هایی متفاوت برای پلتفرم های متفاوت، دریافت خواهید کرد. 

کنترل ProgressBar برای بارگذاری یک صفحه و یا هر پردازشی در برنامه استفاده می شود. 

پیش نیاز ها 

Visual Studio 2015 update 3 

گام 1 - از مسیر File >> New >>Project  یک پروژه جدید ایجاد کنید. 

گام 2- بعد از ایجاد یک پروژه جدید، یک برنامه Blank App ایجاد کنید، برای برنامه ، یک نام و محل ذخیره سازی دلخواه انتخاب کنید. 

گام 3 - به مسیر Resource --> Layout  بروید و صفحه main.axml را باز کنید.

گام 4- در صفحه design که مطابق زیر باز می شود، می توانید صفحه را به شکل دلخواه خود تنظیم کنید. 

گام 5 - کدهای مربوط به دکمه "Hello World"  را از صفحه پاک کنید. 

گام 6- سپس به صفحه ی MainActivity.cs بروید و کدهای مربوط به دکمه را پاک کنید. 

گام 7- در این حالت، ظاهر برنامه مطابق زیر خواهد بود:

گام 8- حالا به پنجره ی toolbox بروید. در این پنجره می توانید همه کنترل ها و ابزار را مشاهده کنید. از این نوار، ابزار Progress Bar (horizontal)  را انتخاب کنید و آن را به درون صفحه بکشید و بیاورید.

سپس به قسمت properties  بروید  و ویژگی  indeterminate را بر روی true  قرار بدهید. 

کدهای درون صفحه بعد از این گام، به صورت زیر خواهد بود:

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
    <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" <ProgressBar style="?  android:attr/progressBarStyleHorizontal" android:layout_width="   match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:id="@+id/progressBar1" android:indeterminate="true" />  
  </Linear> 

گام 9- حالا برنامه را اجرا کنید تا بتوانید خروجی آن را ببینید. 

Progress Ring 

نحوه کار این کنترل نیز دقیقا مشابه ابزار ProgressBar است. 

گام 1- سپس به نوار ابزار بروید و ابزار Progress Bar(Large) را انتخاب کنید و آن را بکشید و به درون صفحه بیاورید.

گام 2-سپس در پنجره ی properties ، گزینه ی indeterminate  را بر روی true قرار بدهید. 

کدهای درون صفحه پس از این گام به صورت زیر خواهند بود:

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
    <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" <ProgressBar style="? android:attr/progressBarStyleLarge" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:id="@+id/progressBar1" android:indetermin  ate="true" />  
  </LinearLayout> 

گام 3- حالا از برنامه اجرا بگیرید تا بتوانید خروجی آن را ببینید. 

آموزش برنامه نویسی اندروید با سی شارپ

فایل های ضمیمه
دانلود نسخه ی PDF این مطلب