ایجاد یک Search View (نمای جستجو) در Xamarin

در این مقاله، نحوه ی ایجاد یک Search View (نمای جستجو) در Xamarin را خواهیم آموخت. برای ساخت این برنامه، نیاز به استفاده از Visual Studio 2015 خواهید داشت.

ایجاد یک Search View (نمای جستجو) در Xamarin

گام1- از مسیر File--> New--> Project یک پروژه جدید ایجاد کنید .

گام 2- سپس یک Blank App انتخاب کنید، برای برنامه خودتان ، یک نام و محل ذخیره سازی دلخواه انتخاب کنید.

گام 3 سپس به مسیر Resource-->Layout بروید و در فایل main.axml همه کدهای مربوط به دکمه را پاک کنید. سپس به فایل MainActivity.cs بروید و کدهای مربوط به دکمه را از این محل، نیز پاک کنید. 

گام 4

حالا به نوار ابزار بروید. در این قسمت می توانید تمامی ابزار و کنترل های موجود را مشاهده کنید. در این مقاله ما نیاز داریم تا از یک SearchView استفاده کنیم. آن را بکشید و به درون صفحه بیاورید. 

گام 5

حالا به پنجره ی Propertise بروید. نیاز داریم تا id  مربوط به Search View را مطابق زیر ویرایش کنیم.

گام 6

حالا به صفحه ی Main.axml بروید. اگر مراحل قبل را به درستی انجام داده باشید، باید کد زیر را در این صفحه ببینید. 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:orientation="vertical" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:minWidth="25px" android:minHeight="25px"> 
  <SearchView android:minWidth="25px" android:minHeight="25px" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:id="@+id/searchview" /> </LinearLayout> 

گام 7 

به صفحه ی MainActivity.cs بروید و کدهای زیر را در درون متد OnCreate() وارد کنید. 

  protected override void OnCreate(Bundle bundle) { 
    base.OnCreate(bundle); 
    SetContentView(Resource.Layout.Main); 
    SearchView search = FindViewById < SearchView > (Resource.Id.searchview); 
    search.SetQueryHint("Google Search"); 
  } 

حالا می توانید برنامه را اجرا کرده و خروجی آن را ببینید. 

دوره های آموزشی زامارین 

دوره برنامه نویسی اندروید با سی شارپ ( Xamarin )

آموزش متریال دیزاین در زامارین

آموزش Xamarin Forms

دوره Xamarin Form پیشرفته

فایل های ضمیمه