چک کردن مکان یاب در اندروید

در این مقاله قصد داریم یک سورس بگذاریم که این برنامه مکان یاب شما را چک می کند که ایا فعال است یا نه و به شما یک پیغام می دهد که آیا فعال است یا نه. شما این اپلیکیشن را می توانید در برنامه هایی مثل اسنپ و یا ... پیدا نمایید.

چک کردن مکان یاب در اندروید

gps یا مکان یاب است که در واقع وقتی روشن باشد مکان شما را پیدا می کند و اگر خاموش باشد نمی تواند مکان شما را پیدا کند.

مجوز دستری را ابتدا در قسمت manifest قرار می دهید:

<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"/>

کد جاوا کلاس به صورت زیر خواهد بود


import android.app.Activity;
import android.content.Context;
import android.location.LocationManager;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;

public class MainActivity extends Activity {

 Button button;
 TextView textview;
 Context context;
 LocationManager locationManager ;
 boolean GpsStatus ;
 @Override
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 super.onCreate(savedInstanceState);
 setContentView(R.layout.activity_main);
 
 button = (Button)findViewById(R.id.button1);
 textview = (TextView)findViewById(R.id.textView1);
 
 context = getApplicationContext();
 
 button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
 
 @Override
 public void onClick(View v) {
 // TODO Auto-generated method stub
 
 CheckGpsStatus() ;
 
 if(GpsStatus == true)
 {
 textview.setText("Location Services Is Enabled"); 
 }else {
 textview.setText("Location Services Is Disabled"); 
 }
 
 }
 });
 }
 
 public void CheckGpsStatus(){
 
 locationManager = (LocationManager)context.getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE);
 
 GpsStatus = locationManager.isProviderEnabled(LocationManager.GPS_PROVIDER);
 }

 
 
}

کد لایه ی xml  به صورت زیر خواهد بود

 <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="match_parent"
 android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
 android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
 android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
 android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
 tools:context="com.checkgpslocationservicesisenabled_android_examples.com.MainActivity" >

 <Button
 android:id="@+id/button1"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:layout_centerHorizontal="true"
 android:layout_centerVertical="true"
 android:text="Click Here to Check GPS location services is enabled or not in Android" />

 <TextView
 android:id="@+id/textView1"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:layout_above="@+id/button1"
 android:layout_centerHorizontal="true"
 android:layout_marginBottom="48dp"
 android:text="GPS Status"
 android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
 android:gravity="center" />

</RelativeLayout>

کد اندرویدفایل Manifest.xml به صورت زیر خواهد بود:

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 package="com.checkgpslocationservicesisenabled_android_examples.com"
 android:versionCode="1"
 android:versionName="1.0" >

 <uses-sdk
 android:minSdkVersion="14"
 android:targetSdkVersion="21" />
 
 <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"/>

 <application
 android:allowBackup="true"
 android:icon="@drawable/ic_launcher"
 android:label="@string/app_name"
 android:theme="@style/AppTheme" >
 <activity
 android:name=".MainActivity"
 android:label="@string/app_name" >
 <intent-filter>
 <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

 <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
 </intent-filter>
 </activity>
 </application>

</manifest>

خروجی برنامه به صورت زیر خواهد بود

دانلود فایل های ضمیمه مخصوص اعضای سایت می باشد !
کاربر مهمان! جهت دانلود و استفاده از امکانات سایت لطفا وارد سایت شوید و یا ثبت نام کنید