سورس برنامه کتابخانه به زبان سی شارپ (C#.NET)

سورس برنامه کتابخانه به زبان سی شارپ (C#.NET) <br/> سورس نرم افزار کتابخانه که با زبان برنامه نویسی سی شارپ و بانک اطلاعاتی اکسس برنامه نویسی شده و شامل ۱۱ فرم های زیر میباشد

سورس برنامه کتابخانه به زبان سی شارپ (C#.NET)
 
  

سورس نرم افزار کتابخانه که با زبان برنامه نویسی سی شارپ و بانک اطلاعاتی اکسس برنامه نویسی شده و شامل ۱۱ فرم های زیر میباشد 

 

سورس نرم افزار کتابخانه که با زبان برنامه نویسی سی شارپ و بانک اطلاعاتی اکسس برنامه نویسی شده و شامل ۱۱ فرم های زیر میباشد :

ثبت دسته کتاب

ثبت کتاب

ثبت عضو

ثبت امانت

پشتیبان گیری و عملیات های اضافه کردن حذف کردن جستجو پیشرفته و … میباشد