ساخت پیام رسان با سی شارپ

پنجشنبه 8 اردیبهشت 1401

راحت ترین روش ساخت پیام رسان با سی شارپ و سوکت پروگرمینگ فقط در چهار مرحله

ساخت پیام رسان با سی شارپ

سلام دوستان

در این مقاله قصد دارم به شما راحت ترین روش ساخت پیام رسان با زبان برنامه نویسی سی شارپ را آموزش بدم

فقط در چهار مرحله

 

Step 1: یک پروژه از نوع ویندوز فرم ایجاد کنید

Step 2: وارد manage nuget package بشوید و عبارت simpletcp را جستجو کنید و کتاب خانه را نصب کنید

Step 3: فرم خود را به صورت زیر ایجاد کنید

کد کلاینت را به صورت زیر بنویسید

namespace Client

{

  public partial class Form1 : Form

  {

    public Form1()

    {

      InitializeComponent();

    }

 

    SimpleTcpClient client;

 

    private void btnConnect_Click(object sender, EventArgs e)

    {

      btnConnect.Enabled = false;

      //Connect to server

      client.Connect(txtHost.Text, Convert.ToInt32(txtPort.Text));

    }

 

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

    {

      client = new SimpleTcpClient();

      client.StringEncoder = Encoding.UTF8;

      client.DataReceived += Client_DataReceived;

    }

 

    private void Client_DataReceived(object sender, SimpleTCP.Message e)

    {

      //Update message to txtStatus

      txtStatus.Invoke((MethodInvoker)delegate ()

      {

        txtStatus.Text += e.MessageString;        

      });

    }

 

    private void btnSend_Click(object sender, EventArgs e)

    {

      client.WriteLineAndGetReply(txtMessage.Text, TimeSpan.FromSeconds(3));

    }

  }

 

}

 

کد سرور را به صورت زیر بنویسید

namespace TCPIPDemo

{

  public partial class Form1 : Form

  {

    public Form1()

    {

      InitializeComponent();

    }

 

    SimpleTcpServer server;

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

    {

      server = new SimpleTcpServer();

      server.Delimiter = 0x13;//enter

      server.StringEncoder = Encoding.UTF8;

      server.DataReceived += Server_DataReceived;

    }

 

    private void Server_DataReceived(object sender, SimpleTCP.Message e)

    {

      //Update mesage to txtStatus

      txtStatus.Invoke((MethodInvoker)delegate ()

      {

        txtStatus.Text += e.MessageString;

        e.ReplyLine(string.Format("You said: {0}", e.MessageString));

      });

    }

 

    private void btnStart_Click(object sender, EventArgs e)

    {

      //Start server host

      txtStatus.Text += "Server starting...";

      System.Net.IPAddress ip = System.Net.IPAddress.Parse(txtHost.Text);

      server.Start(ip, Convert.ToInt32(txtPort.Text));

    }

 

    private void btnStop_Click(object sender, EventArgs e)

    {

      if (server.IsStarted)

        server.Stop();

    }

  }

}

 

تمام.

RezaSabzBeProf

نویسنده 1 مقاله در برنامه نویسان
 • C#.net
 • 3k بازدید
 • 7 تشکر

کاربرانی که از نویسنده این مقاله تشکر کرده اند

در صورتی که در رابطه با این مقاله سوالی دارید، در تاپیک های انجمن مطرح کنید

نظرات کاربران

برای درج نظر باید وارد سایت شوید